Jak działamy

Chcemy, żeby klienci byli zadowoleni z naszych usług, dlatego w pierwszym etapie pracy nad projektem prosimy ich o przedstawienie swoich oczekiwań i potrzeb. Narzędziem ułatwiającym zebranie niezbędnych informacji jest brief. Dokument ten zawiera m.in. podstawowe dane na temat firmy/marki, opis docelowego segmentu konsumentów, cele jakie chce zrealizować firma itd.

Po wypełnieniu przez klienta briefu ponownie się z nim kontaktujemy, aby wyjaśnić ewentualne wątpliwości i uzyskać bardziej szczegółowe informacje. Następnie budujemy zespół roboczy i prezentujemy swoje wstępne pomysły do akceptacji.

Dalsza procedura uzależniona jest od rodzaju zlecenia. Zwykle w przypadku prostych, pojedynczych zadań (np. zamówienia na projekt wizytówki lub broszury reklamowej) grafik przygotowuje kilka wersji projektu. Po ostatecznej akceptacji przez klienta opracowywana jest wersja finalna projektu. W razie potrzeby nadal służymy pomocą i na przykład możemy zająć się drukiem tych materiałów.

Natomiast jeżeli zlecenie jest bardziej skomplikowane (np. dotyczy planu wprowadzenie na rynek nowej marki, opracowania systemu identyfikacji wizualnej lub przygotowania strategii komunikacji) powiększamy zespół roboczy o ekspertów z różnych dziedzin (np. badań marketingowych, komunikacji marketingowej itp.). W tym przypadku wykorzystujemy zaawansowane narzędzia i metody (np. kompleksowy model kreowania marki Brandmill ). Jesteśmy również przygotowani do przeprowadzenia badań rynkowych i marketingowych (zarówno o charakterze ilościowym – badania ankietowe, jak i jakościowym – badania fokusowe, indywidualne wywiady pogłębione). Dzięki temu pomagamy naszym klientom w osiąganiu ich rynkowego sukcesu.

Senstudio concept & design

kontakt:

Karolina Józwik

tel.: +48 501 495 917