Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Drzwi Otwarte 2010

opis przypadku

Kampania reklamowa Drzwi Otwarte zlecona przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej skie­ro­wa­na była do maturzystów. Dział In­for­ma­cji
i Promocji wyszedł z propozycją, aby w kreacji wykorzystać indeks kojarzący się ze stu­dio­wa­niem. Licealiści, którzy pojawili się na Drzwiach Otwartych, dostali informatory stylizowane na indeksy, a wszystkie pozostałe materiały pro­mo­cyj­ne uczelni także przypominały okładki indeksu.

realizacja

Aby ocieplić nieco urzędowy styl indeksu, Senstudio zaproponowało umieszczenie na ma­teria­łach promocyjnych karykatur studentów, przedstawionych jako ludzi z pasją, pog­łę­bia­ją­cych swoją wiedzę oraz umiejętności (w tym spor­towe na afiszu dot. zawodów o puchar Rek­tora). Uczelni zależało również na dalszym wy­ko­rzys­ta­niu hasła z poprzedniej kampani różni ludzie, różne pomysły, które znakomicie kom­po­no­wa­ło się z narysowanymi studentami.
Kampania objęła: wydruk wielkoformatowy na Bibliotece Głównej, bannery, plakaty, ulotki, re­kla­my prasowe oraz animowane bannery internetowe.

Senstudio concept & design

kontakt:

Karolina Józwik

tel.: +48 501 495 917