Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – kampania z okazji 65-lecia UMCS

opis przypadku

Kampanię wizerunkową z okazji inauguracji 65-lecia roku UMCS w Lublinie, Senstudio zrea­li­zo­wa­ło we współpracy z Działem Informacji i Pro­mo­cji, który przygotował szczegółowe wytyczne do projektu oraz hasło: tak jak wczoraj i dziś zmieniamy jutro.

realizacja

Kreacja, obok funkcji wizerunkowych, stanowiła zaproszenie na inaugurację skierowaną do pra­co­wni­ków uczelni. Miała podkreślać zarówno wie­lo­le­tnią tradycję uczelni, jak i jej nowoczesne oblicze, stąd połączenie starodruku z Biblioteki Głównej uczelni oraz netbooka.
W ramach kampanii powstały: wydruk wielko­for­ma­to­wy, billboardy, zaproszenia dla pra­co­wni­ków oraz bannery internetowe.

Senstudio concept & design

kontakt:

Karolina Józwik

tel.: +48 501 495 917