O Senstudio

Senstudio zajmuje się projektowaniem graficznym i ko­mu­ni­ka­cją wi­zualną marki. Opra­co­wuje znaki graficzne, systemy identyfikacji wizualnej, strony www, opakowania i materiały reklamowe.

Senstudio oferuje to, co do niedawna było dostępne tylko dla du­żych firm. Dzięki współpracy z ekspertami z różnych dzie­dzin (designu, marketingu, komunikacji marketingowej, ba­dań mar­ke­tin­go­wych) tworzy kreacje graficzne w oparciu o za­awan­so­wa­ne narzędzia analityczne. Jednym z nich jest Brandmill – kompleksowy model kreowania marki. Może on być przydatny w tworzeniu zupełnie nowej marki lub w re­po­zy­cjo­no­waniu istniejącej.

Concept & design to motto firmy Senstudio. Oznacza ono sy­ner­gię twórczej myśli (concept) z kreatywnymi projektami (design).

Senstudio stawia na czytelność i komunikatywność. Jasność przekazu i jego niebanalne ujęcie jest podstawą mar­ke­tin­go­we­go sukcesu.

Oferta Senstudio:

 • strategia marki i pozycjonowanie:
  • przeprowadzenie badań rynkowych i marketingowych
  • opracowanie strategii marki i koncepcji pozycjonowania
  • wybór nazwy
  • określenie architektury marki
  • przygotowanie strategii promocji
 • wizualizacja tożsamości / komunikacja wizualna:
  • zaprojektowanie znaku graficznego
  • opracowanie systemu identyfikacji wizualnej
  • tworzenie stron www
  • projekt opakowań
  • opracowanie wydawnictw reklamowych
 • inne usługi:
  • przygotowanie do druku i produkcja
  • kreacja i realizacja animowanych filmów reklamowych
   i informacyjnych, głównie z przeznaczeniem do Internetu (w technice Flash i animacji poklatkowej)
  • projektowanie i drukowanie prac (np. ekskluzywnych gadżetów reklamowych lub wizytówek w postaci grafiki)
   w tradycyjnych technikach drukarskich (np. miedzioryt, linoryt).

Klienci:

Senstudio concept & design

kontakt:

Karolina Józwik

tel.: +48 501 495 917