Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – kampania wizerunkowa 2009

opis przypadku

Kampania oparta na haśle różni ludzie, różne pomysły zapoczątkowała współpracę Senstudio
z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej. Dział Informacji i Promocji przygotował slogan oraz nakreślił koncepcję kampanii, którą w skrócie można określić jako prezentującą uczelnię otwartą na każdego pomysłowego człowieka.

realizacja

Pomysłem na kampanię było połączenie zdjęć wielu osób w jeden wizerunek. Tak powstał „reprezentatywny student” – rowerzysta mknący przez miasteczko akademickie.
Pomysł został bardzo dobrze przyjęty na Uczelni i został zreprodukowany w wielu mediach: jako wydruk wielkoformatowy na Bibliotece Głównej, w postaci billboardów i bannerów, plakatów, reklamy prasowej oraz na wielu animowanych bannerach internetowych.

Senstudio concept & design

kontakt:

Karolina Józwik

tel.: +48 501 495 917