Mikołajki Folkowe – plakaty

opis przypadku

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej w Lu­bli­nie to najstarszy oraz jeden z największych fe­sti­wa­li tego typu w Polsce. Jak podkreślają or­ga­ni­za­to­rzy, jego celem jest – obok po­pu­la­ry­zo­wa­nia kultury tradycyjnej – prezentacja nowych trendów łączących różne style muzyczne z folkiem.

realizacja

Festiwal postępuje z duchem czasu. Staraliśmy się, aby idea „odświeżenia folkloru” obecna była w plakatach reklamujących to wydarzenie. Stąd wykorzystanie w layoucie z 2010 roku zdjęć sta­rych, zużytych przedmiotów. Natomiast idea pro­jek­tu z 2011 roku polegała na połączeniu tra­dy­cyj­ne­go szwedzkiego instrumentu (nyckelharpy) z elementami z wnętrza komputera.

nagrody

Plakat z 2010 roku zdobył 3. nagrodę w konkursie Plakaton zorganizowanym przez ACK Chatka Żaka w Lublinie. Festiwal był wpisany w kalendarz Krajowego Programu Kulturalnego Polskiej Prezydencji 2011.

Senstudio concept & design

kontakt:

Karolina Józwik

tel.: +48 501 495 917