Fundacja Rozwoju Sportu w Lublinie – strona internetowa

opis przypadku

Fundacja Rozwoju Sportu w Lublinie to organizacja pozarządowa powołana z inicjatywy Prezydenta Miasta Lublin dr Krzysztofa Żuka zajmująca się upowszechnianiem kultury fizycznej oraz wspomaganiem rozwoju sportu na Lubelszczyźnie. Swoje cele realizuje poprzez udzielanie wsparcia finansowego, rzeczowego i organizacyjnego klubom sportowym oraz instytucjom zajmującym się rozwojem sportu.

realizacja

Strona pełni przede wszystkim funcję informacyjną o imprezach wspieranych przez fundację, stąd rozbudowany panel aktualności i wydarzeń. Ponadto na stronie umieściliśmy kalendarz imprez, a całośc cechuje dyskretny dynamizm tak charakterystyczny dla zajęć ruchowych.

Senstudio concept & design

kontakt:

Karolina Józwik

tel.: +48 501 495 917