Elixir – logo, wizytówki, strona internetowa

opis przypadku

Elixir to nowo powstała firma tłumaczeniowa. Senstudio zostało zaproszone do za­pro­je­kto­wa­nia logo, materiałów do druku oraz strony inter­ne­to­wej. Po konsultacjach z właścicielką firmy ustaliliśmy, że projekt ma odzwierciedlać cha­ra­kter pracy tłumacza, czyli być kreatywny i po­my­sło­wy, tak jak tłumacz łamiący sobie głowę nad alegoriami i idiomami w tekście.

realizacja

Senstudio zaprojektowało trójwymiarowe logo nawiązujące do klocka z gry Scrabble. Umie­szczo­ny na klocku znak – asterysk (gwiazdka) przewija się we wszystkich zrealizowanych pro­je­ktach w charakterze odnośnika. Humanistyczny, zaokrąglony krój pisma łagodzi dynamiczne skosy litery x oraz odzwierciedla przy­ja­zny dla klienta charakter firmy.
Witrynę można odwiedzić tutaj.

Senstudio concept & design

kontakt:

Karolina Józwik

tel.: +48 501 495 917