Gadki z Chatki – skład dwumiesięcznika

opis przypadku

Pismo Folkowe Gadki z Chatki to jedyny w Polsce magazyn poświecony muzyce współczesnej ins­pi­ro­wa­nej folklorem.
Czasopismo powstało w maju 1996 roku, jest dwumiesięcznikiem posiadającym zasięg ogól­no­pol­ski. Jego celem jest przybliżanie czytel­ni­kom problematyki kultury tradycyjnej, a w szcze­gól­no­ści folkloru mu­zy­czne­go i całego kontekstu kulturowego, który mu towarzyszy.
Przytoczony tu tekst pochodzi ze strony inter­ne­to­wej miesięcznika.

realizacja

Senstudio zajmuje się składem gazety oraz przygotowaniem jej do druku. Dodatkowo przygtowujemy materiały promocyjno-informacyjne dla pisma i redakcji.

Senstudio concept & design

kontakt:

Karolina Józwik

tel.: +48 501 495 917